Miljö

kvalitet_633

  • Plastindustrin är kraftigt reglerad både på yttre och inre miljö.
  • Tillverkningsprocesserna är reglerade med hänsyn till utsläpp och avfall.
  • Våra anställda använder skyddsutrustning och genomgår skyddsutbildningar.
  • Vi samarbetar kontinuerligt med våra leverantörer i jakten på miljövänliga material.