Kvalitet

  • Genom utbildning och mångårig erfarenhet har vi skapat en kompetent personalbas.
  • Plastarbete är ett lärlingsyrke och utbildning sker i tillverkningsprocessens alla steg och delar.
  • Vi gör aldrig avkall på kvalitetsfodringar.
  • Vårt kvalitetssystem motsvarar kraven enligt ISO 9001.

vallakvalite